فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي firefox

IRCAD2013012405
شماره: IRCAD2013012405
تاريخ انتشار:2013-01-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 11.10
Ubuntu Linux 12.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي firefox منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آُسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا حملات جعل كردن را هدايت نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، اطلاعات حساس را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.10:
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-1681-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 22 دی 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0