فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_4_2-ibm

IRCAD2012112310
شماره:IRCAD2012112310
تاريخ انتشار:19-11-2012
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_4_2-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2:
zypper in -t patch sdksp2-java-1_4_2-ibm-7043
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware:
zypper in -t patch slessp2-java-1_4_2-ibm-7043
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp2-java-1_4_2-ibm-7043
- SUSE Linux Enterprise Java 11 SP2:
zypper in -t patch slejsp2-java-1_4_2-ibm-7043
منابع:
SUSE-SU-2012:1490-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 30 آبان 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0