فا

‫ به روز رساني Red Hat براي java-1.5.0-ibm

IRCAD2012112308
شماره: IRCAD2012112308
تاريخ انتشار:2012-11-15
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)
RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)
RHEL Supplementary (v. 5 server)
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني برايjava-1.5.0-ibm منتشر كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را دراختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روزرساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:
RHSA-2012:1465-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 27 آبان 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0