‫ چندين آسيب پذيري در IBM Lotus Notes / Lotus Domino Java

IRCAD2012112306
شماره: IRCAD2012112306
تاريخ انتشار:2012-11-15
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
IBM Lotus Domino 8.x
IBM Lotus Notes 8.x
IBM Lotus Notes Client 8.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در IBM Lotus Notes  و Lotus Domino تاييد شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را دراختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها به علت يك مجموعه آسيب پذير از جاوا ايجاد شده است.
اين آسيب پذيري ها درIBM Lotus Notes  و Lotus Domino  نسخه 8.0.x  و 8.5.x - 8.5.3 Fix Pack 2 گزارش شده است.
 
راهكار:                                                
بسته هاي به روزرساني را اعمال نماييد.
 
منابع:
Secunia:
 
 
 
 
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 27 آبان 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0