فا

‫ به روز رساني SUSE براي flash-player

IRCAD2012102242
شماره:IRCAD2012102242
تاريخ انتشار:10-10-2012
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
openSUSE 12.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي flash-player منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از مدير بسته zypperاعمال نماييد.
- openSUSE 12.1:
zypper in -t patch openSUSE-2012-697
- openSUSE 11.4:
zypper in -t patch openSUSE-2012-697
منابع:
openSUSE-SU-2012:1324-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 22 مهر 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0