فا

‫ به روزرساني Ubuntu براي libxslt

IRCAD2012102228
شماره:IRCAD2012102228
تاريخ انتشار:05-10-2012
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 11.04
Ubuntu Linux 11.10
Ubuntu Linux 12.04
Ubuntu Linux 8.04
توضيح:
Ubuntu يك به روزرساني براي libxslt منتشر كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب‌پذيري را برطرف مي كند كه مي‌توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات بالقوه حساس را افشا نمايند، منجر به حملات انكار سرويس شوند و يا به صورت بالقوه كنترل يك برنامه كاربردي را كه از كتابخانه استفاده مي كند، در اختيار گيرند.
راهكار:
بسته هاي به روزرساني را اعمال كنيد.
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 11.04:
Ubuntu 10.04 LTS:
Ubuntu 8.04 LTS:
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 15 مهر 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0