فا

‫ به روز رساني SUSE برايjava-1_6_0-ibm

IRCAD2012102223
شماره:IRCAD2012102223
تاريخ انتشار:01-10-2012
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_6_0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2
zypper in -t patch sdksp2-java-1_6_0-ibm-6793
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware
zypper in -t patch slessp2-java-1_6_0-ibm-6793
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2
zypper in -t patch slessp2-java-1_6_0-ibm-6793
- SUSE Linux Enterprise Java 11 SP2
zypper in -t patch slejsp2-java-1_6_0-ibm-6793
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 11 مهر 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0