فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_4_2-ibm

IRCAD2012092190
شماره:IRCAD2012092190
تاريخ انتشار:17-09-2012
ميزان حساسيت:بسيار بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_4_2-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2:
zypper in -t patch sdksp2-java-1_4_2-ibm-6791
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware:
zypper in -t patch slessp2-java-1_4_2-ibm-6791
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp2-java-1_4_2-ibm-6791
- SUSE Linux Enterprise Java 11 SP2:
zypper in -t patch slejsp2-java-1_4_2-ibm-6791
منابع:
SUSE-SU-2012:1177-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 28 شهریور 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0