فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي gimp

IRCAD2012092180
شماره: IRCAD2012092180
تاريخ انتشار:2012-09-11
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 11.04
Ubuntu Linux 11.10
Ubuntu Linux 12.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي gimp منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 11.04:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-1559-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 23 شهریور 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0