فا

‫ به روز رساني SUSE براي flash-player

IRCAD2012082138
شماره: IRCAD2012082138
تاريخ انتشار:2012-08-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
openSUSE 12.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي flash-player منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 12.1:
zypper in -t patch openSUSE-2012-518
- openSUSE 11.4:
zypper in -t patch openSUSE-2012-518
منابع:
openSUSE-SU-2012:0996-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 27 مرداد 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0