فا

‫ به روز رساني SUSE براي libjpeg-turbo

IRCAD2012082095
شماره: IRCAD2012082095
تاريخ انتشار:2012-08-01
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
openSUSE 12.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي libjpeg-turbo منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه كنترل برنامه اي كه از كتابخانه استفاده مي كند را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني رااز طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 12.1:
zypper in -t patch openSUSE-2012-469
- openSUSE 11.4:
zypper in -t patch openSUSE-2012-469
منابع:
openSUSE-SU-2012:0932-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 12 مرداد 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0