فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي libav

IRCAD2012062006
شماره:IRCAD2012062006
تاريخ انتشار:19-06-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 11.04
Ubuntu Linux 11.10
Ubuntu Linux 12.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي libav منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس
(DoS)
را ايجاد نمايند و به طور بالقوه با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 11.04:
منابع:
USN-1478-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 30 خرداد 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0