فا

‫ به روز رساني Slackware براي libtiff

IRCAD2012061994
شماره: IRCAD2012061994
تاريخ انتشار:2012-06-14
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Slackware Linux 10.0
Slackware Linux 11.0
Slackware Linux 9.0
Slackware Linux 9.1
توضيح:
Slackware يك به روز رساني برايlibtiff منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Updated package for Slackware 9.0:
Updated package for Slackware 9.1:
Updated package for Slackware 10.0:
4_slack10.0.tgz
Updated package for Slackware 10.1:
Updated package for Slackware 10.2:
Updated package for Slackware 11.0:
Updated package for Slackware 12.0:
Updated package for Slackware 12.1:
Updated package for Slackware 12.2:
Updated package for Slackware 13.0:
Updated package for Slackware x86_64 13.0:
Updated package for Slackware 13.1:
Updated package for Slackware x86_64 13.1:
Updated package for Slackware 13.37:
Updated package for Slackware x86_64 13.37:
Updated package for Slackware -current:
Updated package for Slackware x86_64 -current:
منابع:
SSA:2012-098-01:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 26 خرداد 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0