فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM Java 7

IRCAD2012051941
شماره:IRCAD2012051941
تاريخ انتشار:30-05-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Java 7.x
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري در IBM Javaرا تاييد كرده است كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك نشست كاربر را ارتباط ربايي نمايند، حملات آلوده سازي حافظه نهان DNS را هدايت نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS)را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 7 بسته سرويس 1 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 10 خرداد 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0