فا

‫ به روز رساني HP-UX براي Java

IRCAD2012041830
شماره:IRCAD2012041830
تاريخ انتشار:03-04-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP يك به روز رساني براي Java منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك نشست كاربر را ارتباط ربايي نمايند، حملات آلوده سازي حافظه نهان DNS را هدايت نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي B.11.11، B.11.23 و B.11.31 براي HP JDK و JRE نسخه 5.0.24 يا نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
به HP JDK و JRE نسخه 5.0.25 به روز رساني نماييد.
منابع:
HPSBUX02760 SSRT100805:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 16 فروردین 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0