فا

‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

IRCAD2012021752
شماره:IRCAD2012021752
تاريخ انتشار:27-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اختيار يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for VMware:

zypper in -t patch slessp1-MozillaFirefox-5838

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 FOR SP2:

zypper in -t patch slessp1fsp2-MozillaFirefox-5838

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1:

zypper in -t patch slessp1-MozillaFirefox-5838

- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1 FOR SP2:

zypper in -t patch sledsp1fsp2-MozillaFirefox-5838

- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1:

zypper in -t patch sledsp1-MozillaFirefox-5838
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 8 اسفند 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0