en

‫ به روز رساني Debian براي xulrunner و iceweasel

IRCAD2011031087
 
 
شماره:IRCAD2011031087
تاريخ انتشار: 10-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 5.0
Debian GNU/Linux 6.0
 
 
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي xulrunner و  xulrunnerعرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حملات CSS و كلاهبرداري را هدايت نمايند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
 
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
 
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment