en

‫ به روز رساني SUSE براي krb5 و nbd

IRCAD2011041132
شماره:IRCAD2011041132
تاريخ انتشار: 05-04-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.2
openSUSE 11.3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي krb5 و nbd عرضه كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق به روز رساني آنلاين YaST يا SUSE FTP server اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment