فا

‫ احراز هويت- عاملهاي بيومتريك

IRCAR201209150
تاريخ: 13/06/91
همان­طور كه در مقاله هاي قبلي اشاره شد، راه‌هاي مختلفي براي احراز هويت وجود دارد. در مقاله هاي پيشين مزايا و اشكالات روش­هاي رمز عبور و توكن توضيح داده شد. در اين مقاله به توضيح يكي ديگر از روش‌هاي احراز هويت با نام عامل بيومتريك مي‌پردازيم.
عامل­هاي بيومتريك
يك تكنيك معمول براي احراز هويت و شناسايي استفاده از عامل­هاي بيومتريك است. عامل­هاي بيومتريك در دسته سوم از انواع عامل­هاي احراز هويت قرار مي­گيرند. عامل بيومتريك عبارت است از يك ويژگي و خصيصه رفتاري يا فيزيولوژيكي كه براي هر نهاده يكتا است. انواع مختلفي از عامل­هاي بيومتريك از جمله اثر انگشت، اسكن صورت، اسكن عنبيه، اسكن كف دست، هندسه دست، الگوهاي ضربان قلب، الگوهاي صدا، حركات امضاء و الگوهاي ضربات صفحه كليد وجود دارند.
در ادامه به جزئيات اين موارد مي­پردازيم:
· اثر انگشت
الگوهاي ماكروسكوپي و قابل مشاهده توسط چشم غيرمسلح از آخرين بند انگشتان، چيزي است كه انگشت نگاري را در امنيت تأثيرگذار مي­كند. يك نوع انگشت نگاري كه تحت عنوان minutia matching شناخته مي­شود، تصوير ميكروسكوپي اثر انگشتان را مورد آزمون قرار مي­دهد. متأسفانه minutia matching با تغييرات كوچك در انگشتان از جمله حرارت، فشار و تخريب­هاي سطحي كوچك (مثلا از طريق سابيدن انگشت با يك سطح سخت) تحت تأثير قرار مي­گيرد.
· اسكن صورت
اسكن صورت از الگوهاي هندسي صورت براي شناسايي و تشخيص استفاده مي­كند. در اسكن صورت از يك تكنولوژي تشخيص به نام eigenfeatures يا eigenfaces استفاده مي­شود.
· اسكن عنبيه
تمركز اين كار بر روي بخش رنگي دور چشم است. اسكن عنبيه دومين روش دقيق احراز هويت بيومتريك است. البته اسكن عنبيه نمي­تواند بين دوقلوهاي يكسان تفاوت قائل شود. اين روش اغلب به عنوان روشي شناخته مي­شود كه داراي طول عمر بيشتري نسبت به ساير روش­هاي بيومتريك بوده و نتايج آن براي مدت طولاني معتبر باقي مي­ماند. اين بدان علت است كه عنبيه در طول مدت عمر يك نهاده (به جز در موارد از بين رفتن چشم يا بيماري) تغييري نمي­كند. هر عامل بيومتريك ديگري احتمال بيشتري براي تغيير در طول زمان را داراست.
· اسكن شبكيه
اسكن شبكيه بر روي الگوي رگ­هاي خون­رسان پشت چشم تمركز مي­كند. اين دقيق­ترين شكل احراز هويت بيومتريك است (اين روش مي­تواند بين دوقلوهاي يكسان نيز تفاوت قائل شود)، ولي براي مردم چندان قابل پذيرش نيست، چراكه شرايط پزشكي نهاده مانند فشار خون بالا يا بارداري را آشكار مي­كند. به­علاوه، اين نوع اسكن اغلب نيازمند اين است كه نهاده چشم خود را در دستگاهي قرار دهد كه هوا را به درون چشم مي­دمد.
· اسكن كف دست
اسكن كف دست از تمامي محدوده دست شامل كف دست و انگشتان استفاده مي­كند. اسكن كف دست همانند انگشت­نگاري است كه محدوده آن كل دست بوده و با تحليل شيارها، برآمدگي­ها و چين و شكن­ها كار مي­كند.
· هندسه دست
هندسه دست ابعاد فيزيكي دست را تشخيص مي­دهد. اين كار شامل عرض و طول كف دست و انگشتان مي­گردد.
· الگوهاي ضربان قلب
اين روش شامل اندازه گيري ضربان يا تپش قلب كاربر براي حصول اطمينان از اين مسأله است كه يك نهاده زنده و حقيقي در حال ارائه عامل بيومتريك است. اين روش اغلب به عنوان يك عامل بيومتريك ثانويه براي پشتيباني يكي از انواع ديگر مورد استفاده قرار مي­گيرد.
· تشخيص الگوي صدا
اين نوع احراز هويت بيومتريك، مبتني بر الگوي صداي يك نهاده است. اين روش با تشخيص گفتار متفاوت است. تشخيص الگوي صدا بين صداي يك نهاده و نهاده ديگر تفاوت قائل مي­شود، درحالي­كه تشخيص گفتار بين كلمات در صداي هر نهاده اي تفاوت قائل مي­گردد. در واقع تشخيص الگوي صدا، صدا را شناسايي مي­كند، در حالي­كه تشخيص گفتار كلمات را شناسايي مي­نمايد.
· حركات حين امضاء
اين روش چگونگي نوشتن يك رشته از كاراكترها توسط يك نهاده را تشخيص مي­دهد. احراز هويت با استفاده از حركات امضاء بررسي مي­كند كه چگونه يك نهاده كار نوشتن را انجام مي­دهد و نيز ويژگي­هاي نمونه دست­نويس وي را به دست مي آورد. موفقيت احراز هويت با استفاده از حركات امضاء، بستگي به فشار قلم، الگوي ضربه، طول ضربه و زمان­هايي دارد كه قلم از كاغذ برداشته مي­شود. اما معمولا سرعت ايجاد يك نمونه دست­نويس عامل چندان مهمي در اين زمينه به شمار نمي­رود.
· حركات دكمه هاي صفحه كليد در حين تايپ
در احراز هويت با استفاده از الگوهاي ضربات صفحه كليد، با اندازه گيري و تحليل مدت زمان­هاي فشردن و رها كردن كليدها، چگونگي استفاده يك نهاده از صفحه كليد را تشخيص مي­دهند. استفاده از الگوهاي ضربات صفحه كليد ارزان و nonintrusive است. متأسفانه استفاده از الگوهاي ضربات صفحه كليد تحت تاثير متغيرهاي زيادي قرار دارد. تغييرات ساده در رفتار كاربر مانند استفاده از يك دست به جاي دو دست، سردي هوا، ايستادن به جاي نشستن، تغيير صفحه كليد و صدمه ديدن دست، به طور قابل توجهي بر اين روش احراز هويت بيومتريك اثر مي­گذارد.
عامل­هاي بيومتريك مي­توانند به عنوان يك تكنيك شناسايي يا احراز هويت مورد استفاده قرار گيرند. استفاده از يك عامل بيومتريك به جاي نام كاربري يا شناسه حساب كاربري به عنوان يك عامل شناسايي، نيازمند جستجو به دنبال الگوي بيومتريك ارائه شده در ميان پايگاه داده هاي ساخته شده از الگوهاست. عامل­هاي بيومتريك در كنترل­هاي دسترسي فيزيكي به عنوان يك تكنيك شناسايي مورد استفاده قرار مي­گيرند. استفاده از يك عامل بيومتريك به عنوان يك تكنيك احراز هويت نيازمند تطبيق يك به يك الگوهاي بيومتريك پيشنهادي با الگوهاي ذخيره شده براي نهاده مورد نظر است. به عنوان يك تكنيك احراز هويت، عامل­هاي بيومتريك در كنترل­هاي دسترسي منطقي مورد استفاده قرار مي­گيرند.
براي اين­كه عامل­هاي بيومتريك سودمند باشند، ابزارهاي مربوط به آن بايد بي­نهايت حساس باشند. مهم­ترين جنبه يك ابزار بيومتريك، دقت آن است. براي استفاده از عامل­هاي بيومتريك به عنوان مكانيزم شناسايي، ابزار بيومتريك بايد قادر باشد اطلاعاتي را كه بسيار دقيق هستند (مانند تغييرات رگ­هاي خوني در شبكيه چشم يك نهاده يا آهنگ و زنگ صداي افراد) بخواند.
دسته بندي عامل­هاي بيومتريك
ابزارهاي بيومتريك بر اساس كارآيي و دقت آنها در توليد نتايج مثبت كاذب و منفي كاذب رده بندي مي­شوند. اغلب ابزارهاي بيومتريك از نظر حساسيت قابل تنظيم هستند، در نتيجه مي­توانند طوري تنظيم شوند كه حساسيت آنها كم و زياد شود. وقتي كه ابزار بيومتريك خيلي حساس باشد، خطاي نوع اول اتفاق مي افتد. خطاي نوع اول زماني اتفاق مي افتد كه يك نهاده معتبر احراز هويت نگردد. نرخ خطاهاي نوع اول به عنوان نرخ ردي كاذب شناخته مي­شود. زماني كه ابزار بيومتريك به اندازه كافي حساس نباشد، خطاي نوع دوم اتفاق مي افتد. خطاي نوع دوم زماني اتفاق مي افتد كه يك نهاده غيرمعتبر احراز هويت گردد. نرخ خطاهاي نوع دوم به عنوان نرخ قبول كاذب شناخته مي­شود. نرخ ردي كاذب و نرخ قبول كاذب معمولا بر روي نموداري كه نشان دهنده ميزان خطا به نسبت حساسيت است، نمايش داده مي­شوند. محل تلاقي اين دو نوع خطا با يكديگر، به­عنوان نرخ خطاي متقاطع شناخته مي­شود. نرخ خطاي متقاطع به­عنوان يك معيار استاندارد براي اندازه گيري دقت يك ابزار بيومتريك مورد استفاده قرار مي­گيرد.
استفاده مناسب از احراز هويت بيومتريك
در هنگام انتخاب يك راه حل بيومتريك براي يك محيط خاص، جنبه هاي مختلفي بايد مدنظر قرار گيرند. اين جنبه ها شامل نوع عامل بيومتريك مورد استفاده براي احراز هويت و تأثيرگذاري و مقبوليت آن عامل بيومتريك مي­گردد. در هنگام مقايسه انواع مختلف عوامل بيومتريك، معمولا نمودار Zephyr مورد استفاده قرار مي­گيرد. نمودار Zephyr جنبه هاي مختلف، عملكردها يا ويژگي­هاي عامل­هاي مختلف بيومتريك را در يك نمودار واحد رده بندي مي­نمايد.
ميزان تأثيرگذاري احراز هويت بيومتريك وابسته به دقت نوع عامل بيومتريك در مقايسه با ساير عامل­ها است. در زير فهرست عامل­هاي بيومتريك را به ترتيب تأثيرگذاري (از حداكثر به حداقل) مشاهده مي­كنيد:
· اسكن كف دست
· هندسه دست
· اسكن عنبيه
· الگوي شبكيه
· اثر انگشت
· تشخيص صدا
· تشخيص چهره
· حركات حين امضا
· حركات دكمه هاي صفحه كليد در حين تايپ
مقبوليت احراز هويت بيومتريك به اين معني است كه افراد تا چه اندازه استفاده از عوامل بيومتريك خاص را در محيط خود مي­پذيرند. در زير فهرست عامل­هاي بيومتريك را به ترتيب مقبوليت (از حداكثر به حداقل) مشاهده مي­كنيد:
· اسكن عنبيه
· حركات دكمه هاي صفحه كليد در حين تايپ
· تشخيص صدا
· تشخيص چهره
· اثر انگشت
· اسكن كف دست
· هندسه دست
· الگوي شبكيه
مطالب مرتبط:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 18 مرداد 1393

دسته‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0